11.09.2013

Seminarium

Zapraszamy wszystkie osoby chcące wziąć udział w organizowanych przez nas warsztatach złotniczych na bezpłatne seminarium, traktowane przez nas jako wprowadzenie uczestników w zakres merytoryczny i metodologiczny tych warsztatów.

Najbliższy termin seminarium : 12/13 październik br.